Shift Ajans
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku Avukat | Güneş Hukuk Bürosu | Antalya/ Kemer

Ticaret Hukuku Avukatlığı | Antalya

 

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Nelerdir?

            Ticari sözleşmeler, Ticaret Hukuku ve mevzuatında yer alan konuları içeren sözleşmelerdir. Hem ülkemiz sınırları içerisinde hem de uluslararası alanda ticaret hayatının sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi adına anlaşmazlıkları önlemek, belirsizlikleri kaldırmak ve azami ölçüde güven ortamını sağlamak için mutlaka bir dayanak gerekmektedir. İşte ticaret hayatında bu temel dayanak, usulüne uygun şekilde düzenlenmiş ve yürürlüğe konmuş ticari sözleşmelerdir. Ticaret hayatının akıbetine doğrudan ve büyük ölçüde etkisi olan Ticari Sözleşmelerde bedel, süre, hak ve yükümlülükler, tarafların bilgileri, talepler, fesih halinde doğacak sonuçlar, yasal zorunlulukların bertaraf edilmemesi ve tarafların tercihi ile eklenecek diğer unsurların şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple Ticari Sözleşmelerin kurulması, ifası ve feshi aşamalarında hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti almak büyük önem taşımaktadır. Antalya’da faaliyet gösteren Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak her tür Ticari Sözleşmenin düzenlenmesi, görüşülmesi veya bunlardan doğabilecek olası anlaşmazlıkların çözümü için gerekli her türlü hukuki desteği sağlamak, müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerimiz arasındadır.

 

Ticari Görüşmeler ve Uzlaşma Nasıl İşler?

            Ticari hayat serilik ve sürekliliğe ihtiyaç duyan organik ve değişken bir yapıdır. Ticari hayatın içerisinde doğacak her türlü uyuşmazlık, en kısa çözüm yolu üzerinden tahkik edilse bile bu organik yapıyı sekteye uğratmaktadır. Bu sebeple Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak tüm ticari şirket ve tacir olan müvekkillerimize, olası ihtilaf ve sorunların önlenmesi adına ticari görüşmelerde hazır bulunma, belge hazırlama ve müzakerelere temsilen katılma hizmeti sunmaktayız. Ayrıca doğacak ihtilafların çözümü için müvekkillerimizin tüm haklarını gözetmek suretiyle önceliğimiz daima uzlaşma yoluna gitmek olup ticari hayatın hızlı ve sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamayı temel ilkemiz olarak benimsemekteyiz.

 

Franchising Sözleşmeleri Nelerdir?

            Franchising Sözleşmeleri Türk Kanunlarında düzenlenmemiş olup doktrin ve Yargıtay kararları ışığında, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olanların, belirli süre, şart ve sınırlamalar içerisinde diğer tarafa bu imtiyazın kullanılması hakkını tanımak üzere kurdukları ticari konulu sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler ile franchise veren taraf kendi marka veya logosunun kullanımını karşı tarafa bırakırken, bu marka veya logo üzerinden satış, dağıtım veya hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Bazı durumlarda franchise içeriğine sözleşme konusu işin yürütülmesi ile ilgili sistem ve know-how gibi unsurlar da dahil edilmektedir. Ülkemizde özellikle yabancı kuruluşların taraf olduğu franchising sözleşmeleri yaygın olduğundan, Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak bu tür sözleşmelerin kuruluş öncesi görüşmeleri, kuruluşları, incelenmesi, ifası ve sonlandırılması gibi ana aşamaları ile bunlar ile alakalı yan konularda da danışmanlık hizmetimiz mevcuttur.

 

Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

            Ülkemizde yatırım cazibesini bölgesel, ulusal ve uluslararası yatırımcı nezdinde yükseltmek maksadıyla 2016 yılı itibariyle sistematik olarak teşvik paketleri çıkarılıp, yatırım olanaklarını arttıran adımlar atılmaya başlandı. Türkiye’de son dönemde birçok alanda yatırım merkezine dönüşen Antalya’da faaliyet gösteren Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu, yatırım planlamaları, teşvik başvuru süreçleri, yatırım prosedürü, teşvik belgelerinin kapatılması, potansiyel fırsatların analizi ve mevzuat ile uygulamadaki değişiklikler hakkında güncel bilgilerin paylaşılması konularında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Yabancı Sermaye Transferi Nedir?

            Yabancı yatırım ve sermaye transferlerinin büyük bir bölümü, yabancı sermaye ile yeni bir şirket kurma, şirket kurmaksızın şube veya irtibat ofisi açma ve hisse devralma yoluyla gerçekleşmektedir. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak avukatlarımız, yabancı yatırımcıların ticari şirket, şube, irtibat bürosu, distribütörlük ve iştiraklerinin kuruluş işlemlerinin yapılması, resmi kurum ve kuruluşlardan lisans, ruhsat, izin ve belge alım işlemlerine aracılık edilmesi, yabancı sermaye sahiplerinin belirttiği ortak, yönetici, temsilci ve şirket çalışanlarına ilişkin çalışma ve oturma izinlerinin alınması ve tüm prosedürlerin ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Resmi Merciler Nezdinde Gerekli Başvuruların Yapılması, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Bütün Bu Konularda Ortaya Çıkabilecek Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi

            Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak Antalya’da faaliyet gösteren şirketlerin işleyişi ve sona ermesi ile ilgili işlemlerin yapılması, Antalya dışından olan yerli veya yabancı sermayeli şirket, işletme, şube, irtibat bürosu gibi teşebbüslerin kuruluş işlemleri ile buna bağlı olan izin ve ruhsatlarının alınması, kuruluş, faaliyet veya sona erme aşamalarında idare ya da üçüncü şahıslar ile doğabilecek ihtilafların idari ve adli yargı organlarına taşınması, gerekli görüldüğü takdirde uyuşmazlıkların tahkim ve arabuluculuk gibi alternatif yollar ile çözüme ulaştırılması yönünde müvekkillerimize gereken her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermekteyiz.

 

Elektronik Ticaret Nedir?

            Elektronik Ticaret, ticari faaliyetlerin elektronik araçlar ve internet aracılığı ile yürütülmesi anlamına gelmektedir. Gelişen teknoloji ile beraber yaygınlaşan Elektronik Ticaret, bu alanda uzmanlaşan hukukçu danışman ve avukat ihtiyacını da arttırmaktadır. Bu anlamda Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak bu alanda uzmanlaşan avukatlarımızla gelişmekte olan Elektronik Ticaret uygulamasını analiz ederek, mevzuat değişikliklerini takibe alarak ve teknik konularda ilgili kurumlarla iletişim içerisinde bulunarak müvekkillerimizin elektronik ortamda alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, marka haklarını korumak, sanal verilerin oluşturulmasını, muhafazasını ve bilişim güvenliklerini tesis etmek üzere en doğru ve sağlıklı hizmeti sunmaktayız.

 

Serbest Bölgelerde Şirketler Nasıl Kurulur?

            Serbest bölgeler, Serbest Bölgeler Kanunu ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında düzenlenen ve şirket kuruluşu açısından mali ve yasal avantajlar taşıyan bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için mutlaka faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulup gerekli belgeler eklenerek ve müracaat ücreti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabına yatırılarak ilgili Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak şirketlerin Antalya ili ve çevresindeki serbest bölgelerde, şirket kuruluş aşamasında gerekli belge ve ruhsatların temini ile serbest bölge ile ilgili güncel mevzuat, genelge ve duyuruların takibi ve müvekkillerin bu hususlarda sıkça bilgilendirilmesi yönünde hizmet vermekteyiz.   

 

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye