Shift Ajans
Ticaret Hukuku Ve Şirketler
Antalya Ticaret Hukuku Ve Şirketler
 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler
 • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları
 • Franchising Sözleşmeleri
 • Yatırım Teşvikleri
 • Yabancı sermaye transferi
 • Sermaye artırımı ve azaltımları
 • Şirket yeniden yapılandırılması
 • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tasfiye
 • Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi
 • Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve faaliyetleri
 • Elektronik ticaret
Copyright © 2015 - Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye