Shift Ajans
Vergi Hukuku
Antalya Vergi Hukuku
  • Vergi tarhı,tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü
  • Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil
  • Vergi davaları
  • Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü
  • Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi
Copyright © 2015 - Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye