hukuk haberleri
Haberler
 • KHK ile ihraç edilenler için önemli bir danıştay kararı

  Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen 11.9.2014 günlü, E:2014/1191, K:2014/1090 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nu

  KHK ile ihraç edilenler için önemli bir danıştay karar devamını oku...
 • Tüketicinin kredi kartı kullanılarak atm'den nakit para çekilmesi

  Bankalarca Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Göre "Nakit Avans Çekim Ücreti" Alınabileceği - Tüketi

  Tüketicinin kredi kartı kullanılarak atm'den nakit para devamını oku...
 • Davacının bir kısım işlerden hatalı davrandığını kabul etmesi

  Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacının 17.10.2011-31.07.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde Personel Sorumlusu olarak çalıştığını, iş akdinin 31.07.2013'te 4857

  Davacının bir kısım işlerden hatalı davrandığını k devamını oku...
 • İnfazı için kesinleşmesi gerekmeyen davalar

  Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamların

  İnfazı için kesinleşmesi gerekmeyen davalar devamını oku...
 • Boşanma davası sürerken davacının ölmesi

  Ölen Eşin Mirasçılarının Kusur Belirlemesi Açısından Davaya Devam Edebileceği - Davaya Devam Etmek İstediklerini Temyiz Dilekçesi İle Açıklayan Davacı Mi

  Boşanma davası sürerken davacının ölmesi devamını oku...
 • Rücuan Tazminat

  Davacı vekili, müvekkili nezdinde emtia taşıma sigorta poliçesiyle sigortalı emtianın davalı tarafından İtalya'dan Türkiye'ye hasarlı şekilde taşındığını, sigorta e

  Rücuan Tazminat devamını oku...
Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye